Град Троян

Троянска сливова ракия

Сливи на сливово дърво

Добрите климатични условия в областта на град Троян са естествена предпоставка за развитието на овощарството и по специално отглеждането на сливи. Троянската слива представлява основна суровина за производството на прочутата Троянска сливова ракия.

Град Троян

Лого на град Троян

Град Троян е разположен на живописните брегове на река Бели Осъм, в подножието на Стара планина. Археологическите разкопки разкриват следи от човешко присъствие в района още от периода на палеолита, а през бронзовата епоха областта е населена от тракийски племена. От този период са намерени различни артефакти - керамични и бронзови съдове, оръжия от желязо, накити.