Общи условия

Този сайт е собственост на “ВИНПРОМ–ТРОЯН” АД, ЕИК/БУЛСТАТ: 110030644, наричан по-долу Администратор.

Адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Троян 5600, Индустриален квартал, ул. Акад. Ангел Балевски № 16

Адрес за електронна кореспонденция относно работата на сайта и относно защитата на лични данни в сайта: admin [at] vinpromtroyan.bg

Защита на личните данни

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни при посещаване на сайта и във връзка с обработката на Ваши поръчки, направени в Електронния магазин на следните основания:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент, изразено чрез поръчка в сайта;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на законен (легитимен) интерес на Администратора.

Цели и принципи при обработването на лични данни

Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на сайта и изпълнението на поръчки в Електронния магазин, включително за следните цели:

 • Създаване на профил на регистриран потребител и осигуряване на пълна функционалност при ползването на сайта;
 • Индивидуализация на страна по договор за поръчка в Електронния магазин на сайта;
 • Счетоводни цели;
 • Статистически и аналитични цели за работата на сайта;
 • Защита на информационната сигурност;
 • Обезпечаване на изпълнението на договора за изпълнение на поръчка;
 • Предоставяне на техническа поддръжка относно работата на сайта.

Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява лични данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 • Защита на законни търговски и финансови интереси на Администратора.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • Расов или етнически произход;
 • Политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 • Лични данни на непълнолетни лица.

Личните данни се събират от Администратора от лицата, за които се отнасят. Администраторът не извършва взимане на решения с автоматизирана обработка на лични данни (профилиране).

Администраторът не извършва дейности, които целят идентифициране на лицата, ползващи устройства с определени IP адреси за Интернет посещения в сайта.

С цел защита на IP адреси на посетителите и регистрирани потребители при обработка на IP адреси за нуждата на статистическа и аналитична дейност на сайта от тези адреси автоматично се заличават последните три цифри, което прави физически невъзможно достигането до крайния потребител (ползвано устройство за Интернет достъп до сайта).

Срок на съхранение на личните Ви данни

Лични данни на посетители на сайта - IP адреси, данни за браузър и операционна система - се съхраняват автоматично в логовете на сървъра с цел гарантиране на сигурността на сайта и сървърното оборудване, не се използват за идентифициране на лицата, ползващи тези адреси (освен при опит за злонамерени действия и в сътрудничество със съответните правоохранителни органи) и се изтриват автоматично при постъпване на нови данни, тъй като логовете (записите) са с ограничен обем записи.

Администраторът съхранява Вашите лични данни като регистрирани потребители в сайта за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в уебсайта.

Ако желаете профилът Ви в сайта да бъде изтрит, то направете искане за това със свободен текст от електронния адрес, с който сте регистрирани в сайта. Искането изпратете до admin [at] vinpromtroyan.bg или до системния електронен адрес, от който сте получавали съобщения от сайта относно Вашата регистрация и направени поръчки.

В случай на получено искане за закриване на профил, Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

След получаване на искане за закриване на профила Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Когато профилът Ви е изтрит, но данни за направените поръчки са необходими за счетоводни, статистически и аналитични цели, то ползваното от Вас Потребителско име автоматично се променя на "Анонимен", а личните данни, свързани с профила (адрес за доставка, телефон) се заличават.

Изтриването на профил не Ви забранява да се регистрирате в сайта отново със същите или различни лични данни при направа на нова поръчка.

Предаване на лични данни

Администраторът не предава лични данни на ползватели или регистрирани потребители в сайта на трети страни, освен на правоимащ държавен орган в случаи изисквани по закон .

Достъп до данните имат само лицата, администриращи работата на сайта и те са декларирали и отговарят за своята конфиденциалност и опазване на сигурността на личните данни.

Право на достъп

Вие имате неограничено право на достъп до личните данни Във вашия профил и може да преглеждате и редактирате записаната в профила информация. В случай, че срещате техническо затруднение да влезете в профила си или да коригирате свои данни, свържете се с техническата поддръжка на сайта на адрес admin [at] vinpromtroyan.bg.

Право на преносимост

Вие може да изтеглите по всяко време личните данни, регистрирани във Вашия профил като влезете в профила си.

Информация относно компетентния надзорен орган

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Употреба на бисквитки

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате страница или сайт.

Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато посетите сайта или извършвате действия като регистриран потребител.

Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме как посетителите ползват сайта.

Ако ползвате онлайн магазина или влизате като потребител в сайта, бисквитките "помнят" информация относно вашата текуща сесия.

Как се контролират бисквитките

Ако не желаете да получавате бисквитки, можете да промените настройките на браузъра си, така че да получавате съобщение, когато се изпращат бисквитки до него. Инсталираните бисквитки могат да бъдат изтрити.

Имайте предвид че ако изключите приемането на визитки, някои Ваши действия в сайта няма да бъдат възможни и е възможно да наблюдавате отклонения от нормалната му работа.

Можете също да посетите сайта www.allaboutcookies.org, който съдържа изчерпателна информация за бисквитките.