Taste of the 1948 tradition
Please confirm that you are over 18 years old
The content on this site is for adults only!

 
Български English

Internship ProgramLearn more

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМАВъв „ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД„ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД предлага възможности за провеждане на стажове за ученици, студенти и висшисти от специалности свързани с технология на производство на алкохолни дестилати. Приемът на стажанти се осъществява съобразно ...

Available brands

VINPROM - TROYAN RUDOLF JELINEK MILAN BROOM STROH ALBERT MICHLER