Downloads

Фирмено списание

Корица на брой 15

Целта на фирменото списание “Троянска бъклица“ е да информира всички приятели на троянската сливова ракия за новините и събитията, които се случват в дружество “ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД, за новите проекти и промени във фирмата.

Каталог на продуктите

Каталог на продуктите - корица

Свалете PDF каталог на продуктите, предлагани от
“ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД.

Фирмени лога

Цветове за логото на “ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД

Свалете файлове с фирмени лога и стандартите им за цветове, които може да ползвате в свои печатни материали, уеб страници или публикации за “ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД.

Годишни отчети

Годишни отчети на “ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД

Уважаеми акционери, търговски партньори,

В тази страница ще намерите Годишните финансови отчети на
“ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД.