Вкусът на традицията от 1948
Моля потвърдете, че сте на възраст над 18 години
Съдържанието на сайта е само за пълнолетни!

 
Български English

Обработка на лични данни

Какви Ваши лични данни обработваме?

1. Име (материално отговорното лице):

Име/Фамилия

Дата/месец/година на раждане

2. Отговорен за стопанската операция:

Име/Фамилия

Дата/месец/година на раждане

3. Адрес за доставка

4. Пълни данни за фирмата

5. Контакти


На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на личните Ви данни е необходимо за изпълнението на направената от Вас поръчка, както и нейното документиране съгласно националното законодателство. Настоящата политика за защита на личните данни е част и от вътрешните правила на „ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД за обработване и защита на личните данни.

 

За какви цели ще изпозваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за следните цели:

Гарантиране на надеждността при обработката и съхранението на Вашите данни:

Във връзка с персоналната култура на всеки потребител е добре да бъдат спазвани следните правила:

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „ВИНПРОМ - ТРОЯН“ АД:

  1. Да получите достъп до Вашите лични данни, които дружеството обработва;
  2. При непълнота или неточност в данните, които „ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани.
  3. Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
  4. В определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
  5. Да упражните правото си на преносимост на данните;
  6. Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди оттеглянето.

6. Лицата могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Предлагани марки

ВИНПРОМ - ТРОЯН РУДОЛФ ЙЕЛИНЕК МИЛАН МЕТЕЛКА STROH ALBERT MICHLER