Вкусът на традицията от 1948
Моля потвърдете, че сте на възраст над 18 години
Съдържанието на сайта е само за пълнолетни!

 
Български English

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 

във „ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД.Предлагаме възможности за провеждане на стажове за ученици, студенти и висшисти от специалности свързани с технология на производство на алкохолни дестилати. Приемът на стажанти се осъществява съобразно ангажираността на структурните звена в предприятието.

Цел на стажантската програма:

Запознаване с работата на предприятието, с дейността и функциите на отделните структурни звена. Възможност за прилагане и усъвършенстване на знания и компетенции, придобити по време на обучението в реална работна среда. Придобиване на практически умения за работа в сферата на производство на дестилати.

Изисквания към кандидат-стажантите

Записана или завършена бакалавърска, магистърска програма в български и чуждестранни висши училища. Отлично владеене на български, писмено и говоримо.

Процедура по набиране на стажанти:

Подаване на документи

Необходими документи за кандидатстване:

Автобиография, съдържаща телефон и електронна поща за обратна връзка.

Мотивационно писмо, адресирано до Изпълнителния Директор на „ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД. Мотивационното писмо следва да съдържа кратък текст за личните мотиви за кандидатстване за стаж и сферите на интереси. В мотивационното писмо кандидатите могат да посочат предпочитанията си за стартиране на стажа.

Други (по преценка на кандидат-стажанта).

Срокове за кандидатстване:

Приемът на документи се провежда един път в годината в срок:

От 01 до 10 август

Адресат

Кандидат-стажантите могат да изпратят документите си на е-мейл: yordanova@vinprom-troyan.bg с тема на е-мейла „Стажантска програма“ или да внесат документите си в администрацията на предприятието, или да ги изпратят на адрес:

„ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД

Ул. „Акад. А. Балевски“ 16

5600 Троян


Назад

Предлагани марки

ВИНПРОМ - ТРОЯН РУДОЛФ ЙЕЛИНЕК МИЛАН МЕТЕЛКА STROH GIFFARD ALBERT MICHLER