История на “ВИНПРОМ – ТРОЯН“ АД

Снимки от историята на Винпром Троян Снимки от историята на Винпром Троян Снимки от историята на Винпром Троян

“ВИНПРОМ – ТРОЯН” АД е исторически наследник на традициите в ракиепроизводството в района на град Троян. Основан е през 1948 година като поделение на Държавния спиртен монопол като основната му дейност е свързана с производството на Троянска сливова и ябълкова ракия, както и търговията с тях. За целта предприятието разполага с няколко добре оборудвани дестилерии в различни села от региона и един търговски склад в града.

Снимки от историята на Винпром Троян Снимки от историята на Винпром Троян Снимки от историята на Винпром Троян

През 1959 г. става самостоятелно предприятие и започва модернизация, като наред с традиционните дестилационни апарати е монтирана и първата дестилационна колона.

Поради увеличаващото се производство и необходимостта от усъвършенстване на технологията, през 1968 г. е построено ново, съвременно и модерно предприятие с капацитет за преработване на 6000 тона плодове и складове за стареене по класическа технология на 800 тона сливова ракия, което поддържа и развива марката “Троянска сливова” и до днес.

През 1990 г. с демонополизирането на отрасъла е регистрирана държавна фирма “ВИНПРОМ - ТРОЯН”. Следват редица преобразувания и през 1997 г. чрез масова приватизация е регистрирано акционерно дружество “ВИНПРОМ - ТРОЯН”.

Снимки от историята на Винпром Троян Снимки от историята на Винпром Троян Снимки от историята на Винпром Троян

През 1990 г. с демонополизирането на отрасъла е регистрирана държавна фирма “ВИНПРОМ - ТРОЯН”. Следват редица преобразувания и през 1997 г. чрез масова приватизация е регистрирано акционерно дружество “ВИНПРОМ - ТРОЯН”.

През 2007 г. мажоритарния дял във фирмата придобива най-големият европейски производител на плодови дестилати, чешката фирма “РУДОЛФ ЙЕЛИНЕК” АД.

Снимки от историята на Винпром Троян Снимки от историята на Винпром Троян Снимки от историята на Винпром Троян